Marke: Ruberg

Kompaktkamera

Ruberg Hollywood
Ruberg I
Ruberg I /1935
Ruberg I /1935 (schwarz, eckige Form)
Ruberg rot
▴ Nach oben